Khắc phục bất cập của hệ thống thu phí điện tử không dừng

Bộ Giao thông vận tải mới đây đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC). Yêu cầu này được đưa ra sau 20 ngày hệ thống thu phí ETC được vận hành trên toàn quốc và ghi nhận một số tồn tại, bất cập gây bức xúc cho chủ phương tiện tham gia dịch vụ.(đọc thêm)