Hưởng ứng Ngày sức khỏe thế giới (7/4): Việt Nam nỗ lực chống kháng thuốc

Việt Nam được coi là vùng trũng của tình trạng vi khuẩn kháng thuốc, nhất là kháng thuốc kháng sinh. Tỷ lệ kháng kháng sinh ở Việt Nam chiếm 40%, đứng thứ tư về tỷ lệ kháng thuốc ở các nước châu Á - Thái Bình Dương. (đọc thêm)