Hun đúc ý chí cách mạng từ trường học trong lao tù Hỏa Lò

Nhà tù Hỏa Lò – được ví như “địa ngục trần gian” giữa lòng Hà Nội- là nơi từng giam giữ, đày ải hàng ngàn chiến sĩ yêu nước cách mạng. Với ý chí kiên cường, những chiến sĩ cách mạng đã biến nhà tù thành trường học, rèn luyện và đào tạo nên những cán bộ xuất sắc. (đọc thêm)