Hơn 300 cán bộ, học viên quân y vào các tỉnh phía Nam chống dịch

Ngày 4/12, Học viện Quân y tổ chức lễ xuất quân đưa hơn 300 cán bộ, học viên lên đường vào địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9 tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.(đọc thêm)