Hoạt động ngoại khóa - Làm sao để an toàn?

Việc đa dạng hóa các hoạt động giáo dục ngày càng được ngành giáo dục đào tạo đẩy mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện, trong đó có việc tăng cường tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa luôn là nỗi lo không chỉ của nhà trường mà cả của các bậc phụ huynh. (đọc thêm)