Hoạt động của Mặt Trời trong 10 năm ghép từ 425 triệu bức ảnh

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố đoạn video ghi lại quá trình hoạt động 10 năm của Mặt Trời sau khi theo dõi hành tinh này liên tục và ghi lại 425 triệu bức ảnh.(đọc thêm)