Hình hài Cung thiếu nhi Hà Nội chuẩn bị đi vào hoạt động

Sau gần 3 năm thi công, các hạng mục của công trình Cung thiếu nhi Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện. Nhà thầu đang tập trung thi công những công đoạn cuối cùng, lắp đặt thiết bị để đưa vào sử dụng trong năm 2024.(đọc thêm)