Hình ảnh xả thân cứu người trong trận lụt thế kỷ ở Trung Quốc

Những người không quen biết đã dũng cảm cứu giúp, hỗ trợ lẫn nhau thoát khỏi sự hiểm nguy mà trận lũ lụt kinh hoàng ở Hà Nam, Trung Quốc, gây ra.(đọc thêm)