Hệ thống đường giao thông nông thôn Hà Tĩnh sạt lở nghiêm trọng sau lũ lụt

Trận lũ, lụt vừa qua đã làm hệ thống giao thông ở Hà Tĩnh sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là giao thông nông thôn, nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. (đọc thêm)