Hải quan Trung Quốc bắt rắn hổ mang chúa dài 4m trong lô hàng nhập khẩu

Cơ quan hải quan tỉnh Giang Tô của Trung Quốc hôm 22/11 cho biết họ đã bắt được một con rắn hổ mang chúa dài 4 mét trong một lô gỗ nhập khẩu. (đọc thêm)