Hà Nội xuất quân bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Sáng 20/1, Công an TP Hà Nội đã xuất quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.(đọc thêm)