Giấy phép lái xe giữ nguyên thời hạn như trước đây

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Bộ Công an đã họp với các bộ ngành liên quan và thống nhất giữ nguyên thời hạn bằng lái xe 10 năm thay vì rút xuống 5 năm.(đọc thêm)