Giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Nghị quyết số 83/NQ-CP ký ban hành ngày 31/7/2021 của Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như đề xuất của Bộ Công Thương.(đọc thêm)