Giải pháp nào cho nhà siêu mỏng, siêu méo

Nhà siêu mỏng, siêu méo từ lâu đã là một thực trạng nhức nhối, gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn thủ đô. Hà Nội cũng đã đặt quyết tâm xóa bỏ, xử lý nghiêm các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện quy định về xây dựng.(đọc thêm)