Giải Diên Hồng lần thứ nhất năm 2023: Những tác phẩm xuất sắc được vinh danh

Tối 9/6/2023, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (mang tên Diên Hồng) lần thứ nhất - năm 2023. Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 67 tác phẩm xuất sắc để trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất, cụ thể: 05 Giải A, 13 Giải B, 16 Giải C, 31 Giải Khuyến khích 02 giải ngoài cơ cấu không có Giải đặt biệt. (đọc thêm)