Giải bài toán xử lý rác thải cồng kềnh ở Thủ đô

Hà Nội đang thí điểm thực hiện mô hình thu gom, xử lý rác thải cồng kềnh, nhằm xây dựng các phương án hoàn chỉnh, đồng bộ xử lý loại chất thải này.(đọc thêm)