Giá Bitcoin hướng tới đỉnh lịch sử

Trong 24 giờ qua, đồng Bitcoin có thời điểm giá tại mức 62.500 USD/BTC, hướng tới “đỉnh” lịch sử (đạt đỉnh vào tháng 11/2021). Như vậy, đồng Bitcoin đánh dấu ngày thứ 6 liên tiếp tăng mạnh. Theo dữ liệu của Investing.com.Vào thời điểm 8 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 29/2/2024, giá Bitcoin giao dịch ở mức 61.316,60 USD/BTC; biên độ giao dịch từ 61.248,80 - 62.467,10 USD (giá thấp nhất - cao nhất).(đọc thêm)