Ga Sài Gòn vắng khách trong ngày đầu mở bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021

Sáng 1/10, ga Sài Gòn đã bắt đầu mở bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 cho các tập thể đã đăng ký và vé cá nhân.(đọc thêm)