Đồng chí Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, đồng chí Lại Xuân Môn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025(đọc thêm)