Độc lạ các công trình có kiến trúc như trong phim viễn tưởng từ thời Liên Xô

Về tổng thể, kiến trúc thời Liên Xô khá đồng bộ và giản đơn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều công trình “đột biến”, mang phong cách phim viễn tưởng vẫn tồn tại đến ngày nay.(đọc thêm)