Độc đáo bữa tiệc giãn cách xã hội giữa tâm dịch New York

Nếu bạn thèm tiệc tùng, gặp gỡ mọi người giữa đại dịch COVID-19 mà vẫn phải đảm bảo giãn cách xã hội, hãy tham khảo mô hình bữa tiệc ở New York dưới đây.(đọc thêm)