Doanh nghiệp xây dựng và bất động sản thay đổi để vượt khó

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm, không chỉ doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn mà hầu hết các nhà thầu xây dựng bị nợ đọng kéo dài và rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vượt khó bằng cách nào để trụ vững? Đây là câu hỏi khiến nhiều nhà thầu cũng như doanh nghiệp bất động sản đau đầu tìm lời giải. Tuy nhiên, trong ‘cái khó ló cái khôn’.(đọc thêm)