Đoàn Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Sáng 14/8/2020, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ tang Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày (14 và 15/8).(đọc thêm)