Đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy Saigon Coop

Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng, Thành ủy viên, và đình chỉ các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy của ông Diệp Dũng tại Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Coop).(đọc thêm)