Đề xuất tăng thêm gần 15.000 cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đề xuất, cả nước sẽ tăng thêm 7.418 cán bộ, công chức cấp xã và 7.418 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.(đọc thêm)