Đề xuất nhiều điểm mới Thi tốt nghiệp THPT 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra lấy ý kiến một số điểm mới sửa đổi, bổ sung quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với 10 điểm mới cần sửa đổi, bổ sung so với quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.(đọc thêm)