Đầu tư xây dựng khu di dân cho bãi rác Sóc Sơn

HĐND TP Hà Nội thống nhất đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xóm Ninh Liệt, thôn 9, xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn) phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.(đọc thêm)