Đại hội Đảng XIII: Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển đất nước

Sáng 26/1, phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra trọng thể, trang nghiêm. Gần 1.600 đại biểu chính thức dự đại hội đều vui mừng phấn khởi bởi Đại hội Đảng XIII là đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển đất nước.(đọc thêm)