Đại học Đà Nẵng thay đổi phương án xét tuyển

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT thành 2 đợt do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đại học Đà Nẵng đã có những thay đổi trong phương án tuyển sinh năm nay.(đọc thêm)