Đại diện đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Chiều 14/8/2020, tại Hà Nội, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến viếng, ghi sổ tang chia buồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần. (đọc thêm)