Đã có 2.668 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Tính đến 6 giờ ngày 16/5/2021, đã có 2.668 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. (đọc thêm)