Cuộc sống của người dân vùng rốn lũ Hà Tĩnh dần trở lại bình thường

Sau những ngày bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử, nước rút cùng thời tiết nắng ráo tạo điều kiện cho người dân vùng rốn lũ của huyện Cẩm Xuyên chủ động dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trường học... để đưa cuộc sống trở lại bình thường. (đọc thêm)