Cuộc đua đưa phi hành gia robot lên vũ trụ cùng con người

Cả NASA, Nga và các công ty tư nhân đều đang chế tạo robot phi hành gia để đưa lên vũ trụ cùng con người nhằm giảm chi phí, rủi ro khi hoạt động trong môi trường nguy hiểm này.(đọc thêm)