Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập

Ngày 18/4 hằng năm được chọn là Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Ngày người khuyết tật Việt Nam năm 2024 có chủ đề “Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập”.(đọc thêm)