Cuju - môn đá bóng cổ xưa của Trung Quốc

"Cuju” trong tiếng Trung Quốc nghĩa là “đá bóng”. Nó đã được FIFA tuyên bố là tiền thân của môn bóng đá ngày nay. (đọc thêm)