Cuba tiến hành nghiên cứu gen các bệnh nhân COVID-19

Để đánh giá tiến triển và chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, cũng như đánh giá về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với các nhóm gen, Cuba đang tiến hành nghiên cứu gen kết hợp với hồ sơ lâm sàng, dịch tễ và sinh học phân tử của những bệnh nhân này. (đọc thêm)