Công viên ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa đề phòng dịch COVID-19

Nhằm bảo đảm an toàn, phòng chống COVID-19, Thành phố Hà Nội yêu cần tạm dừng hoạt động các khu vui chơi, thể dục thể thao tại công viên. (đọc thêm)