Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đoàn kết cao

"Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện thường xuyên, chặt chẽ và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết rất cao", đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị nhân dự Đại hội.(đọc thêm)