Còn 96.000 tỷ đồng hạn mức tín dụng cho 34 doanh nghiệp xăng dầu

Theo Ngân hàng nhà nước, đến tháng 12/2022, tổng hạn mức 27 ngân hàng thương mại cấp cho 34 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu là 171.429 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng là 75.376 tỷ đồng, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa sử dụng hết hạn mức các ngân hàng thương mại cấp là 96.053 tỷ đồng.(đọc thêm)