Chặt hạ cây phượng đồng loạt là cực đoan

Một học sinh ở TP Hồ Chí Minh tử vong do cây Phượng bật gốc đè trúng ngày 26/5, liên tiếp sau đó, một loạt cây phượng tại Đắk Lắk, Bình Dương, Đồng Nai… cũng gãy đổ. Lo lắng về sự an toàn của học sinh, nhiều trường đã đốn hạ cây phượng hoặc chặt cây xanh một cách cực đoan.(đọc thêm)