Cầu lửa lóe sáng bầu trời Trung Quốc do sét đánh đường dây điện cao thế

Bầu trời thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc) bỗng chói lóa vì quả cầu lửa khổng lồ hình thành khi sét đánh thẳng vào đường dây điện cao thế.(đọc thêm)