Cảnh báo tình trạng nguy hại từ đốt than, củi sưởi ấm

Những ngày qua, rét đậm, rét hại đã làm đảo lộn cuộc sống của hầu hết người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là khu vực miền núi. Để chóng chọi với giá rét, người dân đã sử dụng các biện pháp sưởi ấm, trong đó có việc đốt than, củi. Tuy nhiên, cách sưởi ấm này không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm, thậm chí tử vong.(đọc thêm)