Cần minh bạch các điều kiện tăng tuổi nghỉ hưu

Dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu đang thu hút sự chú ý của dư luận. Ngoài các quy định mới về điều kiện hưởng lương hưu, dư luận quan tâm đến nhóm được kéo dài tuổi nghỉ hưu, trong đó, các chức danh nghỉ hưu ở tuổi cao hơn gây nhiều băn khoăn.(đọc thêm)