Cận cảnh hầm chui An Sương trước ngày thông xe

Sau khi hoàn thành nhánh hầm chui N2, nút giao An Sương sẽ là nút giao thông 3 tầng, góp phần giải quyết nạn kẹt xe và xoá điểm đen về tai nạn giao thông ở cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh.(đọc thêm)