Các đoàn y bác sĩ lên đường đến Đà Nẵng hỗ trợ chống dịch

Qua lời kêu gọi hỗ trợ của chính quyền thành phố Đà Nẵng, nhiều tỉnh, thành phố đã cử các đoàn y bác sĩ đến giúp thành phố Đà Nẵng chống dịch COVID-19.(đọc thêm)