Bưởi Ninh Thuận được cấp mã số xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Bưởi là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phê duyệt và cấp mã số vùng trồng có ký hiệu PB.32.02.01.001 với diện tích 23ha, thuộc xã Phước Bình. Mã số này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/6/2023.(đọc thêm)