Bộ Y tế hướng dẫn 6 biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn với dịch COVID-19

Bộ Y tế vừa ra clip hướng dẫn 6 biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.(đọc thêm)