Bộ Tài chính đề xuất 4 nhóm chính sách lớn của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nhằm không làm xói mòn cơ sở thuế, đảm bảo thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Bộ Tài chính mới đây đã đề xuất 4 nhóm chính sách lớn của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.(đọc thêm)