Biến thể AY3 đáng lo ngại như thế nào?

Israel đã phát hiện 10 trường hợp đầu tiên nhiễm chủng AY3 của biến thể Delta. (đọc thêm)