Bệnh than là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm lây từ động vật sang người

Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh than trên người.(đọc thêm)